Crazy Cakes logo

Zásady ochrany osobních údajů

V platnosti od 25. 5. 2018.

Já, Fyzická osoba Lucie Charvátová, IČO 05838525 se sídlem Otěvěk 17 č.ev., Trhové Sviny prohlašuji, že chráním osobní údaje návštěvníků svého webu, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplívajících z níže uvedených důvodů.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Použitím internetových stránek www.crazycakes.cz, sociálních sítí se stránkou spojených a odesláním vyplněné nezávazné objednávky na dort na těchto stránkách, dáváte svůj souhlas s podmínkami, jež tyto zásady vymezují.

Objednávkový formulář 
Odesláním poptávkového formuláře na mých stránkách mi poskytujete všechny nutné údaje pro vyřízení vaší objednávky, tedy: svoje jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a IP adresu.

Facebook a Instagram
Sbírám i informace o vaší návštěvě mých sociálních sítí v návaznosti na navštívení mých stránek.

Pokud by vás někdy v budoucnu moje reklamy otravovaly a nechtěli jste je vídat, můžete si jejich zobrazováni zrušit pomocí tohoto návodu přímo na Facebooku. Také si můžete vypnout ukládání cookies v prohlížeči, nebo pozměnit své preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nerozhodnete je sami poskytnout.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo v konkrétních případech neuvedu jinak.

 

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup i 3. strany, a to v případě, že danou službu nezvládám sama. 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Hosting a serverové služby

Analytické nástroje

  • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Sociální sítě

  • Facebook – využití pro remarketingové účely, návštěvnost stránek, Facebook Headquarters 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025

Účetní služby

  • Ing. Marie Hrabáková – náměstí Svobody 13/13, 38501, Vimperk I

Správa webových stránek

  • Bc. Nikola Dóžová – Sezemínská 2028/1, Praha 13, 155 00

Odvolání osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů  kdykoli zrušíte opuštěním mých webových stránek, zrušením sledování, případně „To se mi líbí“ na sociálních sítích. 

Poučení o vašich právech

Veškeré poskytnutí vašich osobních údajů je z vaší strany dobrovolné.

Vaše práva jsou následující:
a) kdykoli odvolat svůj souhlas, tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu;
b) právo osobní údaj opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup ke svým osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
i) a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 206/679.

Pokud budete chtít některého z následujících práv využít, prosím, kontaktujte mě na crazycakes.cz@gmail.com.

Zabezpečení osobních údajů

Dělám co nejvíc pro to, aby vaše osobní údaje byly v maximální možné míře zabezpečené díky moderním technologiím, které odpovídají stupni technického rozvoje. Udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Data zpracovávám v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Co jsou soubory cookies

Při návštěvě mého e-webu zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a z které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem. Díky tomu mohu nabídnout do budoucna lepší a přehlednější služby. K tomuto účelu slouží nástroj Google Analytics.

Pokud máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímám to jako oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na mém e-shopu navštívíte. A díky tomu zlepšit cílení a relevanci případných facebokových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. 

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho prohlížeče s tím, že většina prohlížečů má přednastavený souhlas s cookies. Soubory můžete i odmítnout nastavením ve svém prohlížeči:

Chrome
Firefox 
Internet Explorer
Android

Pokud si nepřejete zobrazovat moje reklamy na Facebooku, můžete zobrazování zrušit prostřednictvím tohoto návodu přímo na Facebooku, nebo vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy

Mlčenlivost

Kdokoli, kdo se v budoucnu dostane k vašim osobním údajům,  bude vázán mlčenlivostí. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018. 

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na této internetové adrese: www.crazycakes.cz/ochrana-osobnich-udaju.